Rakkaus miesten dating nainen fi

The research names five important discourses present in the meaning giving processes of autobiographers. 135 Rakkaus avioliiton edellytyksenä - tai sitten ei s. Kulttuurintutkijoiden tutkimuksen kohteena ja/tai lähteenä ovat usein julkiset, suurelle yleisölle tuotetut korkea-, massa- tai populaarikulttuurin tuotteet (näiden määritelmistä lisää Knuuttila 1994) kuten elokuvat, lehdet, mainokset, kirjallisuus, jne.In doing so, the stabile cultural model of male-female relationship widens to show the complexity and variation in data. 122 Kolmas esimerkkielämäkerta (N07) s Rakkaus parisuhteen osatekijänä s. Folkloristisen tutkimuksen aineisto on sen sijaan useimmiten yksityisen ihmisen tuottamaa ja yksityisen sfäärissä esiintyviä tekstejä.In this way it is possible to detect some age and gender specific shifts and emphasis. Kaikissa tapauksissa näin ei ole, eikä tarvitsekaan olla.

rakkaus miesten dating nainen fi-32rakkaus miesten dating nainen fi-64rakkaus miesten dating nainen fi-90

UNIVERSITY OF HELSINKI NAINEN, MIES, RAKKAUS, SEKSI Heterosuhteen kulku, kulttuurinen malli ja sitä selittävät diskurssit kahden omaelämäkerta-aineiston valossa Mari Hatakka Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi auditoriumissa XII lauantaina 22.tammikuuta 2011 klo 10. 256 Neljäs ja viides esimerkkielämäkerta (M31 ja M41) s Romanttinen diskurssi ja markkinavalta s Populaaritieteellinen diskurssi ja mediavalta s Kristillinen diskurssi Jumalan ja hänen maanpäällisten edustajiensa valta s Kansanperinteen diskurssi ja kokemuksen auktoriteetti s Yhteiskunnallinen diskurssi politiikan ja sen käytäntöjen valta s. Kysyn aineistolta, millainen on kertojien tuntema parisuhteen kulttuurinen malli ja millaisia merkityksiä sille annetaan?

Tiivistelmä Tutkimuksen aihe on parisuhdetta koskeva kulttuurinen tieto. Heteroseksuaalista parisuhdetta koskevat käsityksemme ovat jatkuvasti neuvottelun alaisia.

Myös parisuhteiden konfliktit ovat samoja eri-ikäisillä kertojilla, naisilla ja miehillä: rakkauden puuttuminen, seksuaalisten halujen yhteensovittaminen, kotityöt, lastenhoidon vastuun jakaminen ja taloudelliset ongelmat. Parisuhde on kulttuurintutkijan näkökulmasta katsottuna erityisen kiinnostava kohde siksi, että siinä yhdistyvät yksittäisen kulttuurissa eläjän henkilökohtaisin kokemusmaailma ja runsas joukko jaettua kulttuurista tietoa.

Konfliktit parisuhteessa lisäävät kaksinapaista sukupuoliajattelua: naiset ja miehet nähdään toisilleen vastakkaisina ja erilaisina silloin, kun parisuhteessa on ongelmia. Työni lähdeaineistot, omaelämäkerrat, ovat jo itsessään esimerkkejä kulttuurisen ja yksilöllisen välisestä vuoropuhelusta, minkä lisäksi ne välittävät paljon tietoa useista kulttuurisista teemoista, kuten parisuhteista.

Kansanperinteen diskurssi määrittelee naista ja miestä kodin ja jälkeläisten tulevaisuuden turvaajina. Onko satunnaisesti valitun kirjoittajajoukon kuvauksissa mitään yhteistä ja toisaalta, millaisia eroja on havaittavissa?

Last modified 11-Sep-2019 04:46