dating a virgin - Datingsite voor surinamers

Dit is ook de vertegenwoordiging waar u uw basisexamen inburgering buitenland hebt gedaan. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging.Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst. Dan moet u biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

Daarnaast gelden voor u en uw partner de volgende voorwaarden: Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden. Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal op uw computer heeft staan voordat u de digitale aanvraag start. In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

U kunt eventueel ook zonder afspraak uw verblijfsvergunning ophalen.

Houdt u er rekening mee dat u zonder afspraak soms lang moet wachten.

U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Last modified 24-Sep-2019 03:07